top of page
Skyttekreds Bjerringbro logo
Om Skyttekreds Bjerringbro

I Skyttekreds Bjerringbro har vi en ambition om, at vi hele tiden skal arbejde på at udvikle og forbedre os som forening. Retningen for vores udvikling bliver udstukket af de ønsker, som vores medlemmer kommer frem med. Disse bliver nærmere beskrevet under ”Vision” længere nede på denne side.

I Skyttekreds Bjerringbro er der plads til hele familien, og vi vil gerne give plads til alle typer af skytter, uanset om de skyder med pistol eller riffel.

Som følge deraf er vores medlemsskare ganske bred. Vi har medlemmer, der bruger skydning som konkurrenceidræt, og derfor skyder flere gange om ugen, og medlemmer der sætter størst pris på det hyggelige samvær på den ugentlige skydeaften. Ind imellem er der så plads til alle mulige variationer af disse yderpunkter.

Fælles for alle er, at der er en munter, hyggelig og kammeratlig omgangstone i opholdslokalet og på skydebanen.
Bortset fra de sikkerhedsregler der naturligvis skal overholdes, når vi har med skydning at gøre, har vi en ganske uformel omgangsform. Sikkerheden har altid 1. prioritet, men dernæst kommer hygge og kammeratligt samvær for alle i foreningen.


Vi tager meget gerne imod initiativer fra nye og nuværende medlemmer og forældre, som har nogle ideer til fornyelse eller udvikling af skytterne og foreningen.

Leder, træner eller hjælper i Skyttekreds Bjerringbro

Har du et ønske om at blive træner, hjælpe ved disken, arbejde i udvalg eller i bestyrelsen, kan du også trygt fremsætte det.

Hænder får vi aldrig for mange af i en frivillig forening, og vi tager imod al den hjælp, vi bliver tilbudt. Det kan være, at du vil hjælpe med det praktiske til et stævne, købe præmier til en afslutning, bage en kage eller hjælpe med en rengøring af banen.
Bare sig frem med det du kan og vil hjælpe med, stort som småt. Vi garanterer, at vi vil støtte op om dine tilbud, så godt som det på nogen måde er muligt.

Idégrundlag

Skyttekreds Bjerringbro har til formål at facilitere og udvikle skydeaktiviteter i Bjerringbro.

Skyttekreds Bjerringbro er et samlingssted for personer med interesse for skydning som idræt, hobby eller adspredelse.

Målgruppen er personer fra ca. 6-8 år og uden øvre aldersmæssig grænse.

Aktiviteterne ligger primært under DGI Skydning, men kan også være under - eller i samarbejde med - DSkyU, DSF og Det Fælles Uddannelseshus.

I foreningen bliver såvel bredde-, som konkurrence idræt understøttet.

Skyttekreds Bjerringbro skal være en anerkendt del af det samlede idrætstilbud i Bjerringbro.

Skyttekreds Bjerringbro har til formål at styrke fællesskabet og det sociale liv i foreningen, herunder at øge interessen for skydning i Danmark, samt fremme folkeoplysende aktiviteter.

 

Vision

Skyttekreds Bjerringbros vision frem til 2030 er:

I 2030 er Skyttekreds Bjerringbro forsat en anerkendt del af et veludviklet idrætstilbud i Bjerringbro.

At være en anerkendt partner i Bjerringbro Idrætsparks repræsentantskab

At være en moderne og førende skytteforening på alle relevante områder.

At nå 120 medlemmer fordelt på alle aldersgrupper.

At udvikle et attraktivt og udfordrende foreningsmiljø, der skaber rum for både bredde- og konkurrence-idræt.

At der tilbydes flere træningsmuligheder fordelt over hele ugen.

At have styrket vores sportslige resultater på nationalt plan.

At have fået etableret handicap adgang til skydebanen.

At have videreudviklet mulighederne for Airsoft Challenge i foreningens regi.

At afvikle 1-2 stævner om året med mindst 100 deltagere.

 

Værdier

Vores værdier er det, der kendetegner vores væremåde over for hinanden og andre.

De beskriver, hvordan vi vil behandle og omgås hinanden.
Værdierne skal efterleves af medlemmerne, og det skal have en konsekvens, hvis et medlem gentagne gange ikke lever op til værdierne.

 

Alle vores interessenter kan forvente, at vi:

Yder en helhjertet indsats for at give en god oplevelse ved kontakt med foreningen.

Optræder venligt og imødekommende over for alle, der kommer i foreningen.

Prioriterer sikkerhed over alt andet.

Overholder alle love og regler vedr. skydning, opbevaring og omgang med våben og ammunition.

Handler miljøansvarligt med hensyn til ressourcer og materiel.

Altid vil gøre vores bedste for at gøre medlemmers og gæsters timer i foreningen til en god oplevelse.

Ønsker at udvikle det enkelte medlem mest muligt, både sportsligt og foreningsmæssigt.

Er der, fordi vi brænder for skydesporten i Danmark.

 

Kompetencer

Skyttekreds Bjerringbro er en forening, der er dybt forankret i lokalsamfundet med en lang og stærk historie, der udspringer fra Forsvarsbroderselskabet i Bjerringbro. Derudover besidder vore medlemmer en meget bred erhvervs- og livserfaring, som kommer foreningens drift og udvikling til gode.
Som mange andre foreninger drives Skyttekreds Bjerringbro af en kernegruppe af ildsjæle, der vil gå igennem både ild og vand for at udvikle foreningen. Men opbakningen til mange arrangementer har igennem årene vist, at engagementet i foreningen går langt ud over denne kernegruppe.
Foreningen råder over skydeinstruktører, der er tilknyttet Det Fælles Uddannelseshus, og er således sikret, at der altid er kompetente instruktører til stede ved foreningens arrangementer.

Ligeledes har nogle af vores instruktører deltaget i kurser om børn med særlige behov og lignende særlige indsatsområder.

 

Ydelser

Skyttekreds Bjerringbro tilbyder skydeaktiviteter, primært under DGI Skydning, men det kan også være under - eller i samarbejde med - DSkyU, DSF og Det Fælles Uddannelseshus.

Vi har plads til både bredde- og konkurrenceidræt. Så medlemmer er velkommen uanset om de er hygge-skytte, eller ønsker at træne og konkurrere på højt niveau.

Vi tilbyder undervisning, skydning og træning for skytter på alle niveauer.

Alle medlemmer kan låne det nødvendige udstyr i foreningen. Hvis et medlem ønsker at købe sit eget udstyr, kan vi naturligvis være behjælpelige med dette.
Vi tilbyder også introduktionsforløb, prøveskydninger, samt event skydninger for f. eks. firmaer, fødselsdage, familietræf m.m.

Kontakt os gerne for en nærmere dialog. Se hvordan under "Kontakt" i topmenuen.

Vision
bottom of page