top of page
Skyttekreds Bjerringbros historie

 

Mærkedage.

Skyttekreds Bjerringbro kan føres tilbage til 1978 som selvstændig skytteforening, og før det var det er del af Forsvarsbroderselskabet Bjerringbro. Således kunne vi i 2018 fejre vores 40 års jubilæum.

 

Starten som selvstændig skytteforening

Midt i 1970’erne var der ikke længere grundlag for at opretholde et selvstændigt selskab under De Danske Forsvarsbrødre. Derfor blev der igennem nogen tid arbejdet på en sammenlægning med Forsvarsbroderselskabet i Viborg.
Udfaldet blev, at selskaberne blev lagt sammen til det, der fik navnet Forsvarsbroder-selskabet for Viborg og Omegn. Under Bjerringbro Selskabet var der dog en ganske aktiv skytteafdeling, som ønskede at forsætte som selvstændig forening. Som følge deraf blev Forsvarsbrødrenes Skytteklub Bjerringbro stiftet.

 

Den første tid som selvstændig skytteforening

Igennem de første mange år var de fleste af foreningens aktiviteter tilknyttet Forsvarsbroderselskabet. Der var rig deltagelse i Kreds- og Lands-skydninger, og man afholdt også selv stævner. Enkelte skytter deltog dog også i skydninger uden for selskabets rækker.
Som udgangspunkt var medlemsskaren begrænset til medlemmer af Forsvarsbroderselskabet og deres familier. Især det med familierne var et kendetegn for foreningen på det tidspunkt. Det var ikke usædvanligt, at der var 4-5 medlemmer fra samme familie, og at det var et samlingspunkt for de deltagende familier. Der var tilknyttet flere traditioner til foreningen. En af de store var årets fugleskydning, der foregik på den daværende 50m bane i Vindum bakker. Først blev der afholdt Hovedskydning, hvor vinderen var den med højest point i 3 skud på 50m.
Efter en pause gik selve fugleskydningen i gang, Det var altid den regerende fuglekonge, fugledronning og fugle-prins/-prinsesse, der tog første skud på fuglen. Derefter blev de forskellige plader nedskudt efter tur, sluttende med brystpladen, som afgjorde hvem der blev den nye regerende fuglekonge, fugledronning og fugle-prins/-prinsesse. Fugleskydningen blev afviklet som en kuvertskydning, så ingen vidste hvem der vandt. Dette blev først afsløret ved den efterfølgende fest, som ofte foregik i Sønderbro Forsamlingshus.
 

De svære år

Som årene gik faldt der desværre flere og flere medlemmer fra. Fugleskydningen blev stoppet, da 50m banen i Vindum bakker desværre blev lukket. Den traditionelle skydeaften i Bjerringbro Hallen (som det hed dengang) blev mindre og mindre besøgt. Foreningen var reelt truet af lukning. En lille og meget vedholdende skare besluttede sig til at holde liv i foreningen, lige så længe der var penge på kontoen. Man må tage hatten af for disse ildsjæle, der trofast lukkede op på banen, selv om der ofte kun mødte 3-4 medlemmer op til en skydeaften.
Det var naturligvis også meget svært at finde medlemmer til bestyrelsen og oftest var den eneste forandring at bestyrelsesmedlemmerne byttede pladser.

 

Mod lysere tider

Efter mange år hvor foreningen kun var en skygge af sig selv, begyndte der at ske noget igen. Flere medlemmer kom til, og man fik lukket op for, at det ikke længere var forbeholdt medlemmer af Forsvarsbroderselskabet og deres familier. Dog skulle Formand og Kasserer stadig være tilknyttet Forsvarsbroderselskabet for Viborg og Omegn. Denne klausul blev senere fjernet af generalforsamlingen, for at man igen kunne indhente tilskud fra Folkeoplysningsudvalget til medlemmer under 25 år.
På et tidspunkt begyndte den siddende bestyrelse at bruge kræfter på at sættet gang i udadvendte aktiviteter igen, for at hverve nye medlemmer. Dette skulle vise sig at være en kamp, der var svær at vinde. Årsagen skulle findes i, at tiden var løbet fra foreningens navn. Der var for mange, der forbandt Forsvarsbrødrenes Skytteklub Bjerringbro med ”gamle mænd i støvede blazere”. Det var nok heller ikke uden grund. Det var det billede man fik, hvis man søgte online på ”Forsvarsbrødrene”. Men det passede ikke med bestyrelsens visioner og heller ikke med den reelle virkelighed i foreningen. Dette var bare svært at overbevise potentielle nye medlemmer om.
 

Navneskiftet

Efter nogle år forsøgte bestyrelsen i 2015 at få et navneskifte igennem på en generalforsamling, men forslaget blev forkastet af generalforsamlingen. Medlemsfremgangen forsatte, om end meget langsomt. Flere af foreningens medlemmer begyndte aktivt at deltage i stævner og turneringer og langsomt, men sikkert blev foreningen igen kendt i og uden for landsdelen.
I løbet af 2016 fik forening en henvendelse fra De Danske Forsvarsbroderselskaber, om at man ikke længere ville acceptere brug af navnet Forsvarsbrødrenes Skytteklub Bjerringbro og tilhørende DFB logo. Som følge deraf blev en navnekonkurrence udskrevet, og ved generalforsamlingen i 2017 skiftede foreningen navn til Skyttekreds Bjerringbro. Et navn som allerede nu er velkendt i landsdelen.
Med nærmest omgående virkning kunne det ses, at navnet havde haft en dæmpende virkning på hvervning. Flere nye medlemmer, især børn og unge, kom til og satte på ny mere liv i foreningen.
 

Renovering af 15m skydebanen

Siden 2011-12 havde en lille gruppe i foreningen arbejdet på at få skydebanen i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter renoveret i samarbejde med forretningsudvalget i Bjerringbro Idræts- og Kulturcenter. Skydebanen havde efterhånden nået et niveau, hvor vi ikke længere kunne forsvare brugen af den pga. støv og blyforurening. Arbejdsgruppen kæmpede hårdt for at samle de nødvendig midler, og i efteråret 2016 lykkedes det at nå i mål. Ikke mindst pga. en stor donation fra Foreningen Bjerringbro Elværk. Henover sommeren og efteråret 2017 leverede foreningens medlemmer en uovertruffen indsats og efter at have lagt mere end 3000 frivillige arbejdstimer i renoveringen af skydebanen, blev den godkendt til ibrugtagning i november 2017. Indvielsen, der vel nok har været foreningens største mærkedage indtil nu, fandt sted i december 2017, og siden har vi benyttet os af en af landets mest moderne skydebaner.


Medlemstilgang

I forbindelse med renoveringen af skydebanen var der en god dækning fra pressen, og det har vi kunnet mærke siden. Der har været en markant støre søgning af både unge og ældre, der gerne vil prøve kræfter med skydning. Det er en tendens, vi selvfølgelig håber vil forsætte, så vi kan nå vores mål om over 120 medlemmer i 2030.
Derfor arbejder Skyttekreds Bjerringbro nu også mere struktureret omkring hvervning og PR. En indsats vi forventer store resultater fra.
 

Renovering af 50m skydebanen

Siden renoveringen af 15m skydebanen har bestyrelsen joket med at at skulle renovere 50m banen.

I 2023 blev det alvor, da der efter en stor indsats var blevet samletmidler til projektet. Visionen var at lave en multiskydebane, der kunne bruges til airsoft, luftpistol/-riffel, .22 pistol/riffel og grovpistol.

Henover sommeren 2023 leverede foreningens medlemmer en uovertruffen indsats og efter at have lagt mere end 1800 frivillige arbejdstimer i renoveringen af skydebanen, blev den godkendt til ibrugtagning i november 2023. Godkendelsen lever fuldt op til visionen og banen er derfor helt unik.
Indvielsen, der igen var en af foreningens største mærkedage fandt sted i november 2023, og siden er banen blevet benyttet flittigt. 

Fremtiden

Trods hele denne historie med masser af gamle traditioner og af og til svære tider, så formår vi i dag alligevel at kunne følge med tiden. Vi deltager aktivt i de tilbud, vi får fra de skytteorganisationer, vi i dag er tilsluttet. Vi deltager ved stævner og turneringer, både lokalt og nationalt. Et af målene er, at Bjerringbro forsat skal være en betydelig plet på skydningens Danmarkskort.
Har du lyst til at være en del af det mål, så kontakt os og få en snak om, hvordan du kommer i gang!

bottom of page