top of page
Glade medlemmer ved disken i Skyttekreds Bjerringbro
Bliv medlem

Nyt medlem?

Vi tager altid imod nye medlemmer i Skyttekreds Bjerringbro.Hvis du ikke har skudt i en skytteforening inden for de sidste 5 år, skal du begynde med et introduktionsforløb. Se længere nede på denne side.

Hvis du skyder i en anden skytteforening nu, eller har skudt i en anden skytteforening inden for de sidste 5 år, tager vi en individuel snak om, hvordan du kommer i gang i Skyttekreds Bjerringbro. Se længere nede på denne side.

På denne måde sikrer vi, at både du og vi bruger vores tid mest hensigtsmæssigt.

 

Krav om billede ID og vandelsgodkendelse.

Uanset om du er medlem i en anden skytteforening, eller er helt ny inden for skydning, så er der lovkrav om, at vi skal være sikre på hvem du er. Derfor skal du fremvise noget billede-ID. Det kan være kørekort, pas eller lignende. Besidder du ikke et billede ID, skal vi se dit sygesikringsbevis, samt et andet form for ID.

Derudover gælder det fra 1. juli 2018, at der i foreninger, der er medlem af DGI, Dansk Skytteunion eller Firmaidrætten, kun må overlades våben til medlemmer, der er vandelsgodkendt. Dette er en del af ændringen i våbenbekendtgørelse fra 2017.
Det betyder, at foreningsvåben og andre medlemmers våben kun må overlades til et medlem af foreningen, hvis denne er vandelsgodkendt af politiet.
En sådan vandelsgodkendelse kan foreligge, hvis den pågældende selv har et våben med påtegning fra pågældende forening, eller hvis pågældende i foreningen er godkendt som bestyrelsesmedlem, godkendt til boksadgang eller til transporttilladelse (SKV 1, SKV 2 eller SKV 3).
Har pågældende ikke anden vandelsgodkendelse skal medlemmet søge en SKV6-godkendelse.

En SKV6-godkendelse er en vandelsgodkendelse, der udstedes af politiet.
Det vil i praksis sige, at hvis du skal låne et våben i foreningen ud over Introduktionsforløbet, skal du søge om en SKV6-godkendelse og blive godkendt.
En SKV6 søges nemmest via borger.dk, og sendes derfra til politiet.
Når du er blevet godkendt, skal du medbringe godkendelsen til foreningen.


Introduktionsforløb for nye skytter

Som ny skytte hos Skyttekreds Bjerringbro starter du op på et introduktionsforløb på 3 gange. Introduktionsforløbet kan være opdelt med børn/juniorer på et tidspunkt og voksne på et andet, men kan også være kombineret. Introduktionsforløbet skal være med til at sikre, at vi har den nødvendige tid til at give dig en god opstart som skytte.

Selvfølgelig skal vi skyde hver gang. Derudover vil du lære om sikkerhed, våbenhåndtering, de forskellige skydediscipliner og hvordan du bliver medlem i Skyttekreds Bjerringbro.


Vi starter altid med at gennemgå sikkerhedsreglerne med nye skytter. Derefter vil du komme ind på banen, hvor vi hjælper dig i gang med at skyde under betryggende forhold. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte, uanset om du har rutine med at skyde fra f. eks. jagt, eller om du er lidt utryg ved tanken om at skyde.


De første gange skyder du ofte på papskiver, så du let kan se hvordan du rammer og tage skiverne med hjem.


Sidst i introduktionsforløbet, når du har prøvet at skyde et par gange, tager vi en snak om dine ambitioner inden for skydning; skal det f. eks. være mest hygge, eller vil du vinde konkurrencer?
Det gør en stor forskel for, hvad de næste skridt skal være.


Vi afvikler introduktionsforløb efter behov. Så kontakt os for at høre, hvornår du kan komme med på et introduktionsforløb. Se hvordan under fanen ”Kontakt” i topmenuen, eller klik her.
Prisen for at deltage i et introduktionsforløb kan du se her.


Nuværende eller tidligere skytter

Er du en erfaren skytte og er eller har været aktivt medlem af en anden skytteforening, skal du naturligvis ikke starte med et introduktionsforløb. I stedet tager vi en snak om, hvor og hvad du har skudt før, og hvad dine ønsker er til skydningen i Skyttekreds Bjerringbro.
Vi vil gerne bede dig tage kontakt til os på forhånd. Se hvordan under fanen ”Kontakt” i topmenuen, eller klik her.
Dette for at sikre, at du ikke går forgæves, at vi er klar til at tage imod dig og har tid til at snakke med dig, når du kommer i foreningen.

Introduktionsforløb
Nuværende eller tidligere skytte
bottom of page