top of page
DSC09376_2.jpg
FAQ - Ofte stillede spørgsmål om skydning

 Hvor gammel skal man være for at gå til skydning?

Skydning er som udgangspunkt en sport for hele familien, både voksne og børn kan dyrke den spændende sport, endda på samme tid og sted.
Vi kan ikke sætte en konkret aldersgrænse for, hvornår man kan starte til skydning. Det afhænger af både den mentale og fysiske modenhed.
Barnet skal mentalt være i stand til at følge de instrukser, de får om håndteringen af våben og ammunition. Fysisk skal barnet kunne holde en riffel, så det er både sikkert og betryggende. For de fleste er det omkring 9-10 år, men vi har også skytter, der er startet som 6-7 årige.
I er altid velkomne til at kontakte os for en aftale, hvor dit barn kan prøve at skyde og så vurderer vi i hvert enkelt tilfælde.
Der er ingen øvre aldersgrænse for at gå til skydning. Så længe du kan holde riflen eller pistolen og se skiven, kan du gå til skydning.

 

Hvordan er skytterne inddelt i klasser?

Skytterne er inddelt i klasser, afhængig af alder (klasser følger fødselsår) og opnåede resultater. Afhængig af klassen er der forskellige tilladte skydestillinger.
Her er et eksempel på klasseinddeling:

Hvor gammel skal man være for at gå til skydning?
Hvordan er skytterne inddelt i klasser?
klassetabel.JPG

Kan alle lære at skyde?
Ja. Vi har endnu ikke mødt nogen, der ikke kunne lære det.

Der kræves ingen forkundskaber for at gå til skydning. I Skyttekreds Bjerringbro har vi uddannede instruktører, som står parat for at hjælpe og vejlede dig.

Hos Skyttekreds Bjerringbro starter du op på et introduktionsforløb på 3 aftener. Se mere her

Indhenter Skyttekreds Bjerringbro børneattester?

Ja. Vi indhenter naturligvis børneattest på alle de trænere og hjælpere, der har med børn og unge at gøre. Vi indhenter rutinemæssigt børneattester hvert år i starten af vintersæsonen.

 

Hvornår kan man skyde i Skyttekreds Bjerringbro?

Se træningsaftener m.m. i vores kalender.

 

Bliver der afholdt våbeneftersyn?

Ja. I Skyttekreds Bjerringbro har vi besluttet at alle foreningsvåben, og skytter med eget våben skal møde til et årligt våbeneftersyn.

Er man forhindret i at møde til våbeneftersynet, skal man i god tid inden lave en aftale med formanden om, hvordan våbnet bliver fremstillet til eftersyn.

Kan man få sit eget våben opbevaret i foreningen?
Hvis man har egen riffel eller pistol (hvilket kræver at man er aktiv skytte og selvfølgelig har våbentilladelse), kan man få det opbevaret i foreningen. Det vil naturligvis kun være ejeren, som kommer til at benytte det.


Er det sikkert at gå til skydning?
Vi prioriterer altid sikkerheden højest i Skyttekreds Bjerringbro.
Sikkerhedsreglerne bliver altid gennemgået med alle nye skytter.
Skytterne bliver instrueret i, hvordan riflen/pistolen fungerer og håndteres.

Der er altid en banekommandør på banen, som har ansvaret for at sikkerhedsreglerne bliver overholdt. Den enkelte skytte har også selv fuldt ansvar for at overholde sikkerhedsreglerne.

 

Larmer det meget?
Alting er relativt, men al skydning med konkurrencevåben larmer mere end 80 db, og derfor skal alle, der er på skydebanen, når der skydes, bære høreværn.

Vi har nogen, du kan låne i foreningen.

Skal jeg have en særlig forsikring?

Vi anbefaler, at du har en fritidsulykkesforsikring som skytte.
Vi har heldigvis aldrig haft tilfælde, hvor der har været brug for det og regner heller ikke med at få det. Ligesom med andre idrætsgrene, er det dog altid klogt at være forsikret.


Hvad er en SKV6?

En SKV6 godkendelse er en vandelsgodkendelse, der udstedes af politiet.
Som en del af ændringen i våbenbekendtgørelse i 2017 blev det ved lov vedtaget, at alle skytteforeningsmedlemmer over 15 år skal have en SKV6 godkendelse.

Det vil i praksis sige, at hvis du skal låne et våben i foreningen ud over Introduktionsforløbet, skal du søge om en SKV6 godkendelse og blive godkendt.

Hvordan søger jeg en SKV6?

Find SKV6 blanketten her. Scroll ned til du finder "SKV-blanket 6".

Udfyld SKV6-blanketten (se foreningsoplysninger herunder), udskriv og underskriv den. Scan den derefter ind og send den som sikker mail via www.borger.dk eller pr. post til Politiets Administrative Centre (PAC) – læs mere i vejledningen på SKV6-blanketten.
Sender du blanketten ind via 
www.borger.dk skal du som modtager vælge:
Modtager
: Rigspolitiet

Kategori: Politiets Administrative Centre / Våben

Oplysninger til udfyldning af SKV6:

Skytteforeninges navn: Skyttekreds Bjerringbro

SKV nr.: 1160

Når du er blevet godkendt, skal du medbringe godkendelsen til foreningen.
Tilladelsen er gyldig i 5 år, jf. våbenbekendtgørelsens § 49, stk. 4, nr. 8.

 

Skal jeg vise billedelegitimation?

Hvis du ikke har fået en SKV6 endnu og heller ikke har en våbenpåtegnelse i foreningen, skal du forevise billedlegitimation ved lån af våben. Foreningen skal registrere det foreviste billedlegitimation, indtil SKV6 foreligger, i en log-bog med navn, adresse, fødselsdato og kontaktinfo.

Har du ikke nogen billedelegitimation, skal du forevise dit sygesikringsbevis i kombination med en anden form for ID med dit navn på. Det kan være et Dankort, buskort eller tilsvarende.

 

Hvor finder jeg de nyeste SKV-blanketter?

Som skytte skal du med jævne mellemrum bruge forskellige SKV-blanketter.

Alle disse blanketter findes i den sidste nye udgave på SKV portalen.

SKV-blanketter findes her:

https://skvportal.microsoftcrmportals.com/blanketter/

 

Hvordan får jeg en transporttilladelse?
Hvis du skal transportere en andens eller foreningens våben, skal du medbringe en gyldig transporttilladelse til våbnet. Transporttilladelsen skal være underskrevet af et bestyrelsesmedlem og kan maksimalt gælde fra dagen før aktiviteten, til dagen efter aktiviteten.

Du skal på forhånd være godkendt på SKV 3-blanket eller have egen våbenpåtegning.
Transporttilladelse findes her (lige over SKV-blanket 4):

https://skvportal.microsoftcrmportals.com/blanketter/

 

Hvor ofte skal jeg til stævne?
Der er rigtig mange muligheder for at tage til stævner i løbet af sæsonen.
I foreningen vil vi oplyse dig om, hvor og hvornår stævnerne finder sted.
Det er så op til dig at afgøre, hvor mange stævner du vil deltage i.
Når du er til stævne, skal du betale et indskud for at deltage.

Derudover er der udgifter til kørsel og ammunition.

Kan jeg holde riflen eller pistolen, når jeg skyder?
Ja, vi bruger luftvåben og kaliber .22 som ikke kræver nogen speciel fysik at holde.

 

Kræver det særligt udstyr?

Som ved mange andre idrætsgrene kan man købe en mængde ekstraudstyr. I starten kan du låne alt det, du skal bruge i foreningen.

Især riffelskydning er en udstyrssport, og hvis du har ambitioner om at blive blandt de bedste, vil du dog hurtigt føle behov for at have dit eget udstyr.
Meget af udstyret kan også købes brugt.

 

Hvis man skal have en hyggeaften, kan vi så købe et skydearrangement?

Ja. Er I en gruppe eller et firma, der gerne vil prøve skydning, så se mulighederne i menuen Event skydning.

Hvor kan jeg spørge, hvis jeg er i tvivl om noget?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål om Skyttekreds Bjerringbro og/eller skydning.

Se, hvordan du nemmest kommer i kontakt med os i menuen under kontakt.

Larmer det meget?
Kan alle lære at skyde?
Indhenter Skyttekreds Bjerringbro børneattester?
Hvornår kan man skyde i Skyttekreds Bjerringbro?
Bliver der afholdt våbeneftersyn?
Kan man få sit eget våben opbevaret i foreningen?
Er det sikkert at gå til skydning?
Skal jeg have en særlig forsikring?
Hvad er en SKV6?
Skal jeg vise billedlegitimation?
Hvor finder jeg de nyeste SKV-blanketter?
Hvordan får jeg en transporttilladelse?
Hvor ofte skal jeg til stævne?
Kan jeg holde riflen eller pistolen, når jeg skyder?
Kræver det særligt udstyr?
Hvis man skal have en hyggeaften, kan vi så købe et skydearrangement?
Hvor kan jeg spørge, hvis jeg er i tvivl om noget?
Hvordan søger jeg en SKV6?
bottom of page